hasici-jaromerice


Přejdi na obsah

Povalecna obd.

Poválečné období...

11111Činnost sboru byla nutně poznamenána stupňujícím se politickým napětím před únorovými událostmi 1948. 2. února si členové zvolili na valné hromadě nový výbor. Do funkce starosty byl zvolen František Dvořák, velitelem Bohumil Felix. 1, srpna 1948 proběhl v Jaroměřicích nad Rokytnou úspěšný okrskový sjezd za účasti téměř všech členů okolních jednot. Jaroměřickému sboru zde byla předána přenosná motorová stříkačka. Ale i v něm nastávala pomalá stagnace projevující se od podzimu 1948 slabší účastí na školeních a schůzích. Jednota se pomalu přeorientovala na nové úkoly a nový způsob práce: ideové a technické proškolování členstva a výchovu občanů k požární prevenci. Přesto jaroměřická jednota patřila k průkopníkům preventivní činnosti – jako jedna z prvních na Moravě instalovala rozsáhlé poplachové zařízení a opatřila si promítající přístroj k přednáškové činnosti. V roce 1949 měla 49 členů. Počátkem 50. let se snažila provádět hovory s občany o požární prevenci. Přes jejich kvalitní přípravu byl zájem veřejnosti malý. Ukazovala se také nutnost výstavby nové požární zbrojnice, protože dosavadní mladistě už nevyhovovalo. Od roku 1953 členská základna trvale narůstala: v roce 1953 měla jednota 46 mužů a 16 žen, v roce 1956 už 58 mužů a 17 žen. Jednota měla i děti, které organizovala při pionýrské organizace. Za zmínku stojí i dobrá účast jaroměřických hasičů v soutěžích; například v roce 1955 se okrskového závodu v Jaroměřicích zúčastnili s družstvy mužů, žen, dorostenců, dvěma družstvy žáků a jedním žákyň. V okresním kole muži, žáci a ženy postoupili do krajského kola; žáci se v něm umístili na třetím a muži na čtvrtém místě. V dalším roce získalo 6 požárníků odznak Vzorný hasič. U příležitosti okrskové soutěže v roce 1957 v Příště dostal za účasti polské delegace Matěj Caha zlatou medaili Za zásluhy jako nejstarší člen Českého svazu požární ochrany v jihlavském kraji a jeho syn, František Caha, stříbrnou. Také v osvětové práci se jednota pod vedením svého starosty Bohumila Felixe a náčelníka Ladislava Götha snažila odvést dobrou práci. Uvnitř jednoty se však projevovala u řady členů liknavost a nedostatečná disciplína, která ve svých důsledcích znamenala slabší účast na cvičeních a školeních.

11111Územní reorganizací v roce 1960 připadla většina okresu Moravské Budějovice i s Jaroměřicemi nad Rokytnou k okresu Třebíč. Jaroměřická jednota při této příležitosti získala od odstupujícího Okresního národního výboru v Moravských Budějovicích nákladní auto zn. Steyr. V tomto roce také výbor jednoty radikálně přistoupil k upevňování disciplíny – pěstování přesnosti dochvilnosti, zvyšování teoretických vědomostí v prevenci požárů, zejména u mladších a liknavých členů.

11111V šedesátých letech už členové vykonávali preventivní prohlídky zcela pravidelně. Signálem k odstoupení starých členů výboru se stalo 80. výročí trvání sboru ( v roce 1965) a příležitost dostali mladí. Avšak teprve v sedmdesátých letech se činnost požárníků skutečně aktivizovala po všech stránkách a začala se dařit i práce s mládeží. Požárníci odpracovali 1 065 hodin na výstavbě mateřské školy. Na výroční členské schůzi v roce 1975 už mohla být činnost základní organizace hodnocena pozitivně včetně aktivní pomoci městu při akcích Z. Dařil se i nábor žen. Problémem zůstával stále nedostatek mladých členů. Koncem sedmdesátých let se i v tomto ohledu situace výrazně zlepšila. Bylo dosaženo vyšší úrovně výcviku, odborné činnosti i společenské aktivity. Členové se zapojili do budování Muzea požární ochrany v Přibyslavi, měli výrazný podíl na plnění volebního programu. Národní fronty v Jaroměřicích. V roce 1978 byla základní organizace Svazu požární ochrany v Jaroměřicích hodnocena mezi nejlepšími v rámci okresu Třebíč. V roce 1983 měla 38 mužů, 11 žen a 11 dorostenců. Z tohoto počtu bylo 11 členů držiteli odznaku Vzorný požárník III. Stupně a 4 Vzorný požárník II. Stupně. Mladí požárníci se pravidelně zúčastňují soutěže Plamen. Požárníci převzali do své péče koupaliště, na jehož údržbě odpracují každoročně mnoho brigádnických
hodin.

ZpětZpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku