JPO II - Nový projekt 1

Přejít na obsah

JPO II

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou je zařazena do kategorie JPO II/1, což znamená, že dvanáct členů nepřetržitě slouží ve tří směnném pohotovostním režimu.
Dále z toho vyplývá, že první vozidlo při výjezdu na zásah musí vyjet do pěti minut od nahlášení události v kteroukoli denní i noční dobu, druhé vozidlo pak do deseti minut.
Jak jste se již dočetli, tak v jednotce stále slouží 12 členů a pak je dalších 11 členů, kteří jsou rovněž zařazeni ve výjezdové jednotce obce a zabezpečují výjezd druhého, příp. třetího výjezdového vozidla, s tím rozdílem, že neslouží ve směnném provozu.
Všem těmto členům patří obrovský dík, že nad námi všemi drží ochranou ruku a starají se o naši bezpečnost 24 hodin denně!
Seznam členů JPO II obce Jaroměřice nad Rokytnou zařazených ve směnách pro rok 2022
Směna "A"
Urbánek Jiří     velitel jednotky
Nechvátal Radek  strojník
Ježek Pavel      strojník
Tomek Radek      hasič
Směna "B"
Urbánek Miloslav ml. velitel družstva
Vodička Martin       strojník
Foltýn Tomáš         hasič
Slatinský Josef      hasič
Směna "C"
Syrový Pavel    velitel družstva
Moravec Ondřej  strojník
Šebela Jakub    strojník
Máca Martin     hasič
Ostatní členové nezařazení ve směnách
 Horvát David       hasič
 Šerych Václav      hasič
 Krátký Pavel       hasič
 Krejča Jan         hasič
 Syrový Petr        hasič
 Bukový Igor        hasič
 Kutálek Tomáš      hasič
 Pospíšil Adam      hasič
 Ciencial Honza     hasič
    Holcner Tomáš      strojník
    Urbánek Milan st.  strojník
Návrat na obsah