SDH - Nový projekt 1

Přejít na obsah

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

Složení výboru
  
Starosta: Moravec Ondřej
Místostarosta: Slatinský Josef
Místostarosta: Syrový Pavel
Pokladník: Ing. Ciencialová Mirka
Velitel jednotky: Urbánek Miloslav
  
Členové výboru:
Mgr. Husa Martin
Vodička Martin
Bc. Ježek Pavel
Horvath David
Tomek Radek
Nechvátal Radek
Šebela Jakub
Foltýn Tomáš
    
Revizor
Šerych Václav
Návrat na obsah